Jogszabályok

 

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet
a távollevők között kötött szerződésekről

 

a dokumentum megtekintése

letöltés word

 

20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet
az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekről

 

a dokumentum megtekintése

letöltés word

 

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet
a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási

igények intézéséről

 

a dokumentum megtekintése

letöltés word

 

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

 

a dokumentum megtekintése

letöltés word

 

213/2008. (VIII.29.) Korm. rendelet

az üzleten kivül fogyasztóval kötött szerződésekről

 

a dokumentum megtekintése

letöltés word

 

1997. évi CLV. törvény
a fogyasztóvédelemről

 

a dokumentum megtekintése

letöltés word

 

2008. évi XLVIII. törvény
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

 

a dokumentum megtekintése

letöltés word

 

2008. évi XLVI. törvény
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

 

 

 

letöltés word

 

2008. évi XLVII. törvény
a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

 

 

letöltés word

 

1959. évi IV. törvény
a Polgári Törvénykönyvről

A jótállás

 

a dokumentum megtekintése

letöltés word

 

1959. évi IV. törvény
a Polgári Törvénykönyvről

A hibás teljesítés

 

a dokumentum megtekintése

letöltés word