Feketelista

Budapesti Békéltető Testület

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

2014. január 1 –június 16-ig

 

Fgytv. 36/B. § -a szerint: „A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerinti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó –a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú – nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel kell hívni.” –Az értesítésbenminden esetben a vállalkozás figyelme felhívásrakerül a közzététel szabályaira, így ez külön nincs jelölve a táblázatban.

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

 

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

 

BBT/0005/2015


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül törölje a fogyasztóval szemben szabálytalan vételezés címén támasztott 540.000 Ft kötbér - és 16.002 Ft szakértői díj követelését.

 

megnyitás word

BBT/3727/2014


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a TMX Mobile Solution Szerviz Kft. (2040 Budaörs Kinizsi u.2/B.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztó részére 6.970,- Ft-ot.megnyitás word

BBT/3599/2014


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az MDB NET Trade s.r.o. (94501 Révkomárom, Esztergályos u. 4/7.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita eldöntése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül javítsa meg a Hotpoint Ariston LTF11H132EU típusú mosogatógépet, ha 15 napon belül erre nem képes, cserélje ki, vagy fizesse meg fogyasztó részére a mosogatógép vételárát, 109.979.-Ft-ot + a kiszállás 2000,-Ft-os költségét, összesen 111.979,-Ft összeget.

 

megnyitás word

BBT/3207/2014


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a FUJI FILM Magyarország Kft.(1037 Budapest Bojtár u. 56.) vállalkozásokkal szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A FUJI FILM Magyarország Kft. az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül javítsa meg a FINEPIX S2950 típusú fényképezőgépet, ha arra nem képes, akkor adjon csereigazolást a forgalmazó felé a csere lebonyolítása érdekében.


 

megnyitás word

BBT/2606/2014


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a New Energie Shop Kft. (1141 Budapest, Szugló u. 82. / 140 Budapest, Pf.: 81.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a fogyasztó részére fizessen vissza 120.000,- Ft-ot.megnyitás word

BBT/0430/2015


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a ML Gépészet (1082 Budapest, Hock János u. 4.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás a jelen határozat kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztó részére 10.000,- Ft azaz Tízezer forint összeget.

 

megnyitás word

BBT/0092/2015

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére Pepita Elefánt Bútorház Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

AJÁNLÁST

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizesse meg fogyasztó részére a vállalkozásnál vásárolt Hawaii Otthonos sarok ülőgarnitúra 179.000.- Ft, azaz Százhetvenkilencezer forint vételárát.


 

megnyitás word

BBT/3583/2014

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Shoebox Kft (1033 Budapest, Szőlőkert u. 9.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita eldöntése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül cserélje ki a VAUGHN 46-os cipőt, ha ez nem lehetséges, fizesse vissza annak vételárát 21.990.-Ft-ot, azaz huszonegyezer-kilencszázkilencven forintot.

megnyitás word

BBT/2870/2014

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Ágnes Tip-Top Kft.(1056 Budapest, Belgrád rkp. 13-15. II. em. 22.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 19.000,- Ft-ot.

 

 

megnyitás word

BBT/2793/2014

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Webshoes24 Kft. (2094 Nagykovácsi Száva u. 5.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a cipőt cserélje ki, ha arra nem képes, annak vételárát, azaz 16.900,- Ft-ot fizessen meg a fogyasztó részére a hibás lábbeli egyidejű visszaszolgáltatása mellett.


 


megnyitás word

BBT/0498/2015

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Photopress Hungary Kft. (1061 Budapest, Paulay Ede u. 55.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztó részére 28.000,- Ft azaz Huszonnyolcezer forint összeget.megnyitás word

BBT/0498/2015

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Photopress Hungary Kft. (1061 Budapest, Paulay Ede u. 55.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztó részére 28.000,- Ft azaz Huszonnyolcezer forint összeget.


 


megnyitás word

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2015 1 2 3
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2014 1 2 3 4
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2013 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2012 1 2 3 4 5    
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2011 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2010 1 2