Feketelista

Budapesti Békéltető Testület

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

2014. január 1 –december 31-ig

 

Fgytv. 36/B. § -a szerint: „A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerinti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó –a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú – nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel kell hívni.” –Az értesítésbenminden esetben a vállalkozás figyelme felhívásrakerül a közzététel szabályaira, így ez külön nincs jelölve a táblázatban.

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke 2014 január-december

word

 

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

 

BBT/2424/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül cserélje ki a készüléket, ha nem tudja kicserélni vagy azt nem vállalja, ugyanezen határidőn belül fizesse vissza a vételárat 19.990 Ft-ot (azaz: tizenkilencezer-kilencszázkilencven forintot) a fogyasztónak, valamint a vételár visszafizetésének esetében kötbér fizetési kötelezettség nélkül szüntesse meg a fogyasztó előfizetői szerződését.


megnyitás word

BBT/2329/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Extreme Digital Zrt. (1003 Budapest Szentendrei út 89-95., képv.: X.Y. ügyvéd, 1133 Budapest Hegedűs Gy. u. 48. II/11.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizesse vissza a készülék vételárát 99.900 Ft-ot, azaz kilencvenkilencezer forintot a fogyasztó részére.

 

megnyitás word

BBT/1397/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Extreme Digital Zrt. (1033 Budapest Szentendrei út 89-95., képv.: X.Y. ügyvéd 1133 Budapest Hegedűs Gy. u. 48. II/11.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a készüléket javítsa meg, amennyiben nem tudja javítani, akkor ugyanezen határidőn belül cserélje ki, amennyiben nem tudja cserélni, akkor ugyanezen határidőn belül fizesse vissza a vételárat 5.990 Ft-ot a fogyasztó részére.


megnyitás word

BBT/859/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Valmart Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1114 Budapest Eszék u. 3.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül cserélje ki a terméket, amennyiben nem tudja cserélni, akkor ugyanezen határidőn belül fizesse vissza a vételárat, 40.000 Ft-ot a fogyasztó részére.

 

megnyitás word

 

BBT/1186/2014

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Garázs Sport Kft. (1033 Budapest, Bogdáni út 1.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül térítse vissza a fogyasztónak a cipő vételárát 27.995,- Ft összeget.

 

megnyitás word

BBT/1781/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Két Patrónus Kft. (1214 Budapest, Tinódi u. 41.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 20.000 Ft-ot és adja ki a felek között 2011. november 18-án kötött szerződés 10. pontja szerinti feljegyzéseket, iratokat, adatokat, felvételeket.

 

megnyitás word

BBT/1897/2014

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az AV Planet-árelőny.hu Kft. (1147 Budapest, Telepes u. 1.) mint forgalmazó vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita eldöntése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizesse vissza fogyasztónak a 48.890.-Ft-ot.

 

megnyitás word

BBT/2057/2014

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Med Patent Kft. (1135 Budapest Mohács u.9. I. em.33.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásbeli ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen vissza a fogyasztó részére 19.900,-Ft-ot, a fogyasztó X. Banknál vezetett XXXXXXXX-YYYYYYYY számú számlájára átutalással.

 

megnyitás word

BBT/0868/2014

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a GML Magyarország Kereskedelmi Kft. (9028 Győr Bisinger József út 18. I/7.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásbeli ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen vissza a fogyasztó részére 10.000,-Ft-ot.

 

megnyitás word

BBT/1703/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Nagy Lovas Kft. (1101 Budapest, Kőbányai út 41/c.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül térítésmentesen javítsa ki, amennyiben erre nem képes, cserélje ki a fogyasztónak az Every Body bf megnevezésű lovaglónadrágot.

 

megnyitás word
   
   
   
 

 

 

 

   
   
   
   
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2015 1
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2014 1 2 3 4
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2013 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2012 1 2 3 4 5    
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2011 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2010 1 2