Feketelista

Budapesti Békéltető Testület

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

2014. január 1 –június 15-ig

 

Fgytv. 36/B. § -a szerint: „A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerinti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó –a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú – nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel kell hívni.” –Az értesítésbenminden esetben a vállalkozás figyelme felhívásrakerül a közzététel szabályaira, így ez külön nincs jelölve a táblázatban.

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke augusztus

word

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke október

word

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

 

BBT/0114/2014


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére Borbély Nándor (3432 Emőd, Kossuth út 89.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a vállalkozói díjat 92.900.-Ft-ot, azaz kilencvenkétezer-kilencszáz forintot a fogyasztónak fizesse vissza.

megnyitás word

BBT/0167/2014


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére Travel Glass Kft. (3714 Sajópálfala, Ady Endre u. 34.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a fogyasztó részére térítsen vissza 14.000,- Ft-ot postai úton.


megnyitás word

BBT/293/2014


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az ÖKI Műszaki Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 83.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizesse vissza a mosó-szárító gép vételárát 68.000 Ft-ot (azaz: hatvannyolcezer forintot) és térítsen meg utazási költségként 16.191 Ft-ot (azaz: tizenhatezer-egyszázkilencvenegy forintot) a fogyasztónak.

megnyitás word

BBT/0431/2014


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a fogyasztóval szemben a szabálytalan vételezés címén támasztott kötbér- és egyéb követelését törölje.


megnyitás word

BBT/0545/2014


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Taurus Reisen Utazási Iroda Kft. (1026 Budapest Teréz krt. 33.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásbeli ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül postai úton vagy más egyéb módon fizessen meg a fogyasztó részére 50.000,-Ft-ot.


megnyitás word

BBT/693/2014


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Architektúra Európai Gyorslakóház Alapítvány (2300 Ráckeve, Eötvös u. 67.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 200.000 Ft-ot ( azaz: kettőszázezer forintot).

megnyitás word

BBT/28/2014


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Vöröskő Kft. (8200 Veszprém, Pápai út 36.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 8.500 Ft-ot ( azaz: nyolcezer-ötszáz forintot).

megnyitás word

BBT/233/2014


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Life Consulting Kft. (2890 Tata, Piactér 4.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

a vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a termék elszállításával egyidejűleg fizessen meg a fogyasztónak 200.000 Ft-ot ( azaz: kettőszázezer forintot).

megnyitás word

BBT/0453/2014


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az UJGSM Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 76. I/2.) mint forgalmazó vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita eldöntése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A szerviz vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül cserélje ki a fogyasztó által vásárolt Blackberry 9360 típusú XXXXXXXXXXXX IMEI új mobiltelefonkészüléket, ha ez nem lehetséges,a forgalmazó vállalkozás fizesse vissza annak vételárát 72.760 Ft-ot azaz hetvenkétezer hétszázhatvan forintot.

megnyitás word

BBT/1144/2014


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a FERN Technológia Kft. (2119 Pécel Maros u. 9/A.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül postai úton 48.900,- Ft-ot fizessen vissza a fogyasztó részére.


megnyitás word

BBT/1246/2014


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Montonelli Divatház Kft. (1144 Budapest Kőszeg u. 27.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a lábbelit cserélje ki, ha arra nem képes fizesse vissza a vételárát, azaz 11.990,-Ft-ot a fogyasztó részére a hibás lábbeli egyidejű visszaszolgáltatása mellett.

megnyitás word

BBT/1066/2014


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Maxfutár Kft. (7000 Sárbogárd Tinódy u.193.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül cserélje ki a mosógépet, ha arra nem képes, annak vételárát, azaz 25.000,-Ft-ot fizesse vissza a fogyasztó részére a hibás termék egyidejű elszállítása mellett.

 

megnyitás word

BBT/0908/2014


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Shoebox Kft. (1033 Budapest, Szőlőkert u. 9.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a bruttó 13.990.-Ft vételárat fizesse vissza.

megnyitás word

   

BBT/0531/2014


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az ER-PARK Kft. (1071 Budapest Peterdy u.6.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül úton törölje a 11.660,-Ft pótdíj különbözetet és a 3.000,-Ft posta- és ügyviteli költséget, valamint 275,-Ft KEKKH lekérdezési díjat.


megnyitás word

   
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2013 1 2 3
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2013 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2012 1 2 3 4 5    
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2011 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2010 1 2