Feketelista

Budapesti Békéltető Testület

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

2014. január 1 –június 15-ig

 

Fgytv. 36/B. § -a szerint: „A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerinti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó –a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú – nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel kell hívni.” –Az értesítésbenminden esetben a vállalkozás figyelme felhívásrakerül a közzététel szabályaira, így ez külön nincs jelölve a táblázatban.

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke június

word

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke július

word

 

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

 

BBT/2730/2013

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Hajós 37 Ingatlanfejlesztő Kft. (1065 Budapest, Hajós u. 37.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg 1.027.855,-Ft azaz: egymillió-huszonhétezer-nyolcszázötvenöt forintot fogyasztó részére, fogyasztó által megadott bankszámlaszámra.  

megnyitás word

 

BBT/2718/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére  a Blue Travel Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 37.) vállalkozásokkal szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A Blue Travel Kft. vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen vissza 70.000. Ft-ot (azaz: hetvenezer forintot) fogyasztó részére.

megnyitás word

 

BBT/2490/2013

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a 3.500.-Ft ügyviteli költséget a fogyasztónak fizesse vissza.

megnyitás word

 

BBT/2353/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Multi Credit Finance Solution Kft. (1078 Budapest, Rottenbiller u. 44.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen vissza a fogyasztó részére 125.000.- Ft-ot.

megnyitás word

 

BBT/2130/2013

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül javítsa meg vagy cserélje ki a fogyasztó által vásárolt 2db Vodafone Smart Mini típusú mobiltelefonokat vagy fizessen meg fogyasztónak 20.000,-Ft-ot (azaz: Húszezer forintot) a fogyasztó által meghatározott bankszámlájára történő átutalással az előfizetői szerződés megszüntetése mellett. 

megnyitás word

 

BBT/2071/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Detector System Kft. (3992 Kovácsvágás, Petőfi Sándor u. 4.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a készülékek leszerelésével egyidejűleg fizessen vissza fogyasztó részére 26.000 Ft-ot (azaz: huszonhatezer forintot).

megnyitás word

 

BBT/2064/2012

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Ferencvárosi Parkolási Kft. (1093 Budapest, Lónyay u. 13/a) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen vissza a fogyasztónak 10.865 Ft-ot.

megnyitás word

 

BBT/0909/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Kanizsa Bútorszalon Kft. (1147 Budapest, Lőcsei u. 86.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita eldöntése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a fogyasztót által vásárolt Zelma szekrénysor és Alba ülőgarnitúrát pogácsa lábakkal hibáit javítsa ki (vízszintbe állítás, sérült lábak, belső led világítás egységes meleg színű legyen a megrendelés szerint).
Ha a hibák nem javíthatóak, a hibás darabokat cserélje ki, ha ez nem lehetséges szállítsa el a hibás terméket és fizessen vissza értékcsökkenés címén 250.000 Ft-ot annak vételárából, - mely összesen 945.800 Ft volt - fogyasztónak.

megnyitás word

 

BBT/3164/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül javítsa meg, ha kijavítani nem tudja, vagy azt nem vállalja, akkor cserélje ki a hibás készüléket. 

megnyitás word

 

BBT/3120/2013

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztók kérelmére a Szinga Sport Kft. (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a cipőt cserélje ki vagy ugyanezen határidőn belül a bruttó 29.999.-Ft vételárat fizesse vissza.

megnyitás word

 

BBT/3114/2013

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Zoé Sport Kft. (1025 Budapest, Szalonka u. 2/F.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a lábbelit cserélje ki, amennyiben a csere nem lehetséges az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a bruttó 39.990.-Ft vételárat fizesse vissza a fogyasztónak.

megnyitás word

 

BBT/3095/2013

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Montonelli Divatház Kft. (1144 Budapest, Kőszeg u. 27.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a cipőt cserélje ki.

megnyitás word

 

BBT/3091/2013.

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az ER-PARK Kft. (1071 Budapest Peterdy u.6.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő
A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül postai úton fizessen vissza a fogyasztó részére 10.695,-Ft pótdíj különbözetet.

megnyitás word

 

BBT/2849/2013

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az AÁB Invest Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 2/B.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza a fogyasztónak a 230.000.-Ft-ot, valamint fizessen ezen összeg után 2012. 07. 01-től a kifizetés napjáig kamatot.

megnyitás word

 

BBT/2833/2013

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a szerviz Fix Direct Kft. (1033 Budapest, Huszti út 34.) és PC Land Online Kft. (1135 Budapest, Jász u. 71.) mint forgalmazó vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita eldöntése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A szerviz vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül javítsa meg a fogyasztó által vásárolt Samsung GT-S 5220 készüléket, ha ez nem lehetséges,a forgalmazó vállalkozás cserélje ki, vagy fizesse vissza annak vételárát 17.247 Ft-ot azaz tizenhétezer kettőszáznegyvenhét forintot.

megnyitás word

 

BBT/2773/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a JYSK Kereskedelmi Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 250.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

 

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a hibás terméket javítsa ki, amennyiben nem javítható cserélje ki, ha nincs készleten a termék vételárát 60.000,- Ft-ot a fogyasztó részére postai úton térítse vissza.

megnyitás word

 

BBT/3168/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Reno Cipő Kereskedelemi Kft. (1117 Budapest, Október 23. u. 8-10.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül cserélje ki a cipőt ha kicserélni nem tudja, vagy azt nem vállalja, akkor fizesse vissza fogyasztó részére a termék vételárát, 13.990 Ft-ot( azaz: tizenháromezer-kilencszázkilencven forintot).

megnyitás word

 

BBT/3162/2013.

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest Krisztina krt. 55.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül intézkedjen a gázóra törlése iránt a fogyasztó nevéről. Mivel az X. sz alatti lakás 2013 júniusától már nem volt a fogyasztó birtokában, ezért ezzel egyidejűleg törölje a jogosulatlanul a fogyasztó részére kiállított gázszámlákat és azok összegét írja jóvá. Készítsen a tényleges fogyasztásról egy elszámoló végszámlát és jutassa el a fogyasztó részére.

megnyitás word

 

BBT/3173/2013.

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Royal Life International Kft. (1115 Budapest Kelenföldi út 15.-17.II.5.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A felek között 2013.10.22-én létrejött szerződés megszűnésére tekintettel a vállalkozás az írásbeli ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül intézkedjen az X Bank felé a kölcsönszerződés megszüntetése és a kölcsön összegének visszafizetése iránt, valamint a fogyasztó részére fizessen vissza postai úton 20.000,-Ft-ot. Ugyanezen határidőn belül a fogyasztótól a terméket vegye vissza.

megnyitás word

 

BBT/2558/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Homewood Bútor Kft. (3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 31. I/6.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül cserélje ki a fogyasztó Konfor gyártmányú Basic rúgós matracát, amennyiben nem tudja kicserélni vagy a kicserélést nem vállalja, akkor ugyanezen határidőn belül fizesse vissza fogyasztó részére a termék vételárát, 54.900 Ft-ot.

megnyitás word

 

BBT/1511/2013
A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Carbonlife Helth For Life Program Kft. (1117 Budapest, Kondorosi út 12-14.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 45.000,- forintot (azaz: negyvenötezer forintot).

megnyitás word

 

BBT/1416/2013

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Lucky Food Kft. (2766 Tápiószele, Halász u. 8.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül teljesítse a vállalkozási szerződésben foglalt kötelezettségét vagy fizessen meg fogyasztónak 121.985,-Ft-ot (azaz: Százhuszonegyezer-kilencszáznyolcvanöt forintot) a fogyasztó által meghatározott bankszámlájára történő átutalással. 

megnyitás word

 

BBT/2555/2013

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az ER-PARK Kft. (1071 Budapest, Peterdy u. 6.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a fogyasztóval szemben a 2013. 02. 15-i és a 2013. 04. 10-i parkolási eseménnyel összefüggésben 2013. november 13-án nyilvántartott követelését törölje.

megnyitás word

 

BBT/2643/2013

 Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizesse vissza a fogyasztó részére a fogyasztó által megfizetett 14.480,- Ft összegű pótdíjat.

megnyitás word

 

BBT/1558/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Erider Kft. (9022 Győr, Móricz Zs. rkp. 6-8.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a termékek visszavétele mellett számoljon az áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsönt folyósító X. Bank Nyrt-vel és fizesse vissza a fogyasztónak a megfizetett 50.000 Ft foglalót.

megnyitás word

 

BBT/2273/2013        

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Taurus Reisen Kft. (1067 Budapest, Teréz krt. 33.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 33.849 Ft-ot.  

megnyitás word

   
   
   
   
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2013 1 2
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2013 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2012 1 2 3 4 5    
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2011 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2010 1 2