Feketelista

 

Budapesti Békéltető Testület

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

 

 

Fgytv. 36/B. § -a szerint: „A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerinti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó –a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú – nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel kell hívni.” –Az értesítésbenminden esetben a vállalkozás figyelme felhívásrakerül a közzététel szabályaira, így ez külön nincs jelölve a táblázatban.

 

 

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

 

BBT/2374/2016


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a GEOFF Kereskedelmi Kft. (2700 Cegléd, Dobó utca 3.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül utaljon vissza a fogyasztónak 25.400,- (huszonötezer-négyszáz) forintot és ennek megfelelően végezze el a vonatkozó számla helyesbítését.

 

megnyitás word

BBT/2976/2016.


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a BSH Profit Hungary Kft. (1085 Budapest, József krt. 69.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül javítsa ki vagy ha az nem lehetséges vagy azt nem akarja, cserélje ki a fogyasztó részére az LG 60UF695V.AEE GCO LED TV készüléket, vagy ha az nem lehetséges vagy azt nem akarja, fizesse meg a fogyasztó által benyújtott javítási számlát, vagy ha erre nem hajlandó a termék egyidejű visszavétele mellett fizesse vissza annak vételárát 304.990.- Ft-ot, azaz Háromszáznégyezer-kilenszázkilencven forintot.megnyitásword


BBT/3020/2016.


A Budapesti Békéltető Testület – a továbbiakban BBT – előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Hexabyte Kft. (1157 Budapest, Zsókavár u. 34.) vállalkozással szembeni ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi.

A vállalkozás az írásba foglalt jelen ajánlás kézhezvételét kővető 15 napon belül a fogyasztó által panaszolt terméket – LG IPS237L-BN típusú monitort – cserélje ki vagy ha azt nem tudja teljesíteni akkor annak 49.995,- Ft-t, azaz negyvenkilencezer-kilencszázkilencvenöt forint vételárát fizesse vissza.

 

 

megnyitásword

BBT/3279/2016.


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Panel Plastic Kft. (1111 Budapest, Budafoki út 10. c/1/1.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztó részére átutalással a 11773126-05727793 számú bankszámlaszámra 170.257.- Ft-ot azaz Egyszázhetvenezer-kettőszázötvenhét forintot, az általa hibásan elvégzett ablakbeépítés kijavításának költségét.


 

megnyitásword

BBT/3763/2016A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a JYSK Kereskedelmi Kft. (1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül javítsa ki, a jogvita tárgyát képező terméket, vagyis az ágykeretet, az ágylábat, illetve a matracot, amennyiben a kijavítást nem vállalja vagy annak nem tud eleget tenni, a terméket cserélje ki, amennyiben nem vállalja vagy annak nem tud eleget tenni, akkor a vállalkozás a termék vételárát 149 900 Ft-ot, azaz száznegyven kilencezer-kilencszáz forintot a fogyasztó részére fizessen meg.

 megnyitás word

BBT/3275/2016.


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az IS-Mail Electronic Kft. (1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 19.) vállalkozásokkal szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

Az IS-Mail Electronic Kft. vállalkozás fizesse vissza a fogyasztó részére a termék vételárát, 152.000.- Ft-ot, azaz Egyszázötvenkettőezer forintot az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül, a fogyasztó által meghatározott bankszámlájára történő átutalással vagy készpénzben.

 

megnyitás word

BBT/3017/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az ETH World Quality Kft. (1035 Budapest Vihar u. 4. 3/3.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg 743.380 Ft-ot – azaz hétszáznegyvenháromezer-háromszáznyolcan forintot - a fogyasztó részére, és ugyanezen határidőn belül állítsa helyre az eredeti állapotot.
 

megnyitás word

BBT/03567/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az MSZ-Doktor Trend Kft. (1122 Budapest, Városmajor u. 74.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a termék ellenében banki átutalással fizesse vissza a fogyasztónak a 350.000,- Ft (azaz: háromszáz ötvenezer forint) vételárat.


 

 

megnyitás word

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

 

BBT/03381/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Autóhifi Outlet Kft. (1202 Budapest, Nagykőrösi út 107.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás jelen döntés kézhezvételét követő 15 napon belül a fogyasztó részére térítse vissza a termék vételárát fogyasztó bankszámlájára.


 


megnyitás word

 

BBT/03682/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Kővári Forrás Kft. (1173 Budapest, 530. utca 24.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül bontsa fel a fogyasztóval 2016.09.23. napján kötött szerződést, és tekintsen el a vételár és a kötbér követelésétől.

 


megnyitás word

BBT/3885/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az MSZ Doktor Trend Kft. (1083 Budapest, Práter utca 59.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a termék - 1db BKSI lágylézer - ellenében térítse vissza a fogyasztó által kifizetett 400.000.-Ft-ot.


 

megnyitás word

BBT/3896/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Almost Sport Kft. ( 1101 Budapest, Kőbányai út 43/B. 1/27. képviseli: Balázs Krisztina) vállalkozással szembeni ügyben az eljáró tanács az alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül cserélje ki a fogyasztó részére a Nike Roshe One US 8.5 megnevezésű, 511881-010BLK/AN Sail modellszámú terméket azonos típusú termékre, a hibás pár egyidejű visszavételével, vagy ennek lehetetlensége esetén fizesse vissza a 26.990.-ft vételárat.


 

megnyitás word


BBT/3996/2016A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a JorBel Travel Kft. ( 8800 Nagykanizsa, Ady Endre út 35/G fszt. 2.) vállalkozással szembeni ügyben az eljáró tanács az alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza a fogyasztó részére a 19.900.-ft megbízási díjat.


megnyitás word


BBT/04264/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az MSZ Doktor Trend Kft. (1122 Budapest Városmajor u. 74.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztó részére 150.000,- Ft-ot – azaz egyszázötvenezer forintot.

 

megnyitás word

BBT/4351/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Mission Fashion Kft. (1062 Budapest, Váci út 6. Sneakers Westend Jókai sétány 27.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül, a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg cserélje ki a cipőt, ha kicserélni nem tudja vagy azt nem vállalja, akkor ugyanezen határidőn belül fizesse vissza a fogyasztó részére a cipő vételárát 16.195 Ft-ot (azaz: tizenhatezer-egyszázkilencvenöt forintot).


 

megnyitás word


BBT/4595/2016


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a CCC Hungary Shoes Kft. (1083 Budapest Futó u. 37.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a lábbelit cserélje ki, ha arra nem képes, akkor fizesse vissza a lábbeli vételárát, azaz 6.490,- Ft-ot a fogyasztó részére a hibás lábbeli egyidejű visszaszolgáltatása mellett.

 

megnyitás word

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

BBT/4654/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az RLI Europe Group Kft. (1111 Budapest Lágymányosi u. 12. fszt. 2.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg 113.120 Ft-ot – azaz száztizenháromezer-százhúsz forintot – a fogyasztó részére.

megnyitás word

BBT/04040/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Mister Teacher Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest, Béke tér 7.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 55.508.- Ft-ot (azaz: ötvenötezer-ötszáznyolc forintot), a fogyasztó nevén vezetett bankszámlára történő átutalással.


megnyitás word

BBT/3183/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Vero-Centrum Kft. (1085 Budapest József krt. 69.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg 100.000 Ft-ot – azaz százezer forintot - a fogyasztó részére.

 

megnyitás word

BBT/03128/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Halásznál Minden Van Kft. (3518 Miskolc, Erenyővölgy 77134/14.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás jelen döntés kézhezvételét követő 15 napon belül a megrendelt ablakokat cserélje le jobbos ablakokra

.

megnyitás word

BBT/4432/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az MSZ Doktor Trend Kft. (1122 Budapest Városmajor u. 76.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg 400.000 Ft-ot – azaz négyszázezer forintot - a fogyasztó részére.


megnyitás word

BBT/0986/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Webshoes24 Kft. (2094 Nagykovácsi, Száva u. 5.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza fogyasztónak a termék 19 000,-Ft-os (azaz: tizenkilencezer forintos) vételárát és annak 2015. október 15. napjától számított törvényes kamatát.


megnyitás word

BBT/3126/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Kartago Tours Zrt. (1076 Budapest, Thököly út 21.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizesse meg a fogyasztó részére a részvételi díj 25%-át, azaz 79.900.-Ft-ot, azaz Hetvenkilencezer-kilencszáz forintot.

 

megnyitás word

BBT/3452/2016A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a DIGI Kft. ( 1134 Budapest, Váci út 35.) vállalkozással szembeni ügyben az eljáró tanács az alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül biztosítsa a fogyasztó részére az önálló telefonszolgáltatást a kínálatában levő csomagok egyikével, a fogyasztó választása szerin.

 

megnyitás word

BBT/4161/2016

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Aqua Optima Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 17.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül gondoskodjon a fogyasztó által kifogásolt termék (Apple iPad Air 2 64GB Wifi arany) megjavításáról, vagy -ha erre nem képes vagy ez nem lehetséges-, cseréjéről a jótállási kötelezettség keretében

 

megnyitás word
nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

BBT/00627/2017

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Unitravel Utazásszervező Iroda (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 27.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztók részére fejenként 25 000 Ft-ot, azaz huszonötezer forintot.

 

megnyitás word

BBT/04528/

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az MSZ Doktor Trend Kft. (1122 Budapest Városmajor u. 74.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztó részére 499.999,- Ft-ot – azaz négyszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc forintot.

 

megnyitás word

BBT/4343/2016.

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az UNITRAVEL Utazásszervező Kft. (1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 27.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 47.960.-Ft (azaz: Negyvenhétezer-kilencszázhatvan forint) díj visszatérítést, a fogyasztó által meghatározott bankszámlájára történő átutalással vagy a fogyasztó igénye szerint készpénzben.

 

megnyitás word

BBT/00342/2017

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Unitravel Utazásszervező Iroda (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 27.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztók részére fejenként 20 000 Ft-ot, azaz húszezer forintot.

megnyitás word
nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

BBT/4135/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Gyuris László e.v. (2151 Fót, Rév út 32.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen vissza a fogyasztónak 300.000,- Ft-ot, azaz Háromszázezer forintot készpénzben.

megnyitás word

BBT/1216/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Dósa Veronika (előző néven: Gál Veronika) E.V. (3529 Miskolc Felsőruzsin körút 27.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg 120.000 Ft-ot – azaz egyszázhúszezer forintot - a fogyasztó részére.


megnyitás word

BBT/00696/2017


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az XY ügyvéd által képviselt Light Sales Kft. (2230 Gyömrő, Annahegyi út 1/C 2.ép 1.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 250.000.- Ft-ot (azaz: Kettőszázötvenezer forintot), a fogyasztó által meghatározott bankszámlájára történő átutalással a lézer eszköz és ajándékba kapott gyümölcsprés visszavétele mellett.


megnyitás word

BBT/0408/2017.Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A Főgáz Földgázelosztási Kft. vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül törölje a fogyasztóval szembeni 408.834.,-Ft azaz Négyszáznyolcezer-nyolcszázharmincnégy forint összegű követelését.megnyitás word
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2016 1 2 3 4 5
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2015 1 2 3
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2014 1 2 3 4
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2013 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2012 1 2 3 4 5    
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2011 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2010 1 2