Feketelista

 

Budapesti Békéltető Testület

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

 

 

Fgytv. 36/B. § -a szerint: „A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerinti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó –a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú – nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel kell hívni.” –Az értesítésbenminden esetben a vállalkozás figyelme felhívásrakerül a közzététel szabályaira, így ez külön nincs jelölve a táblázatban.

 

 

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

 

BBT/0543/2015

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Relax Gold Kft. (1082 Budapest, Futó u.16. I.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 21.555 Ft-ot.

 

megnyitás word

 

BBT/3320/2015

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Taurus Reisen Utazási Iroda (1067 Budapest Teréz krt. 33.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg 149.519 Ft-ot a fogyasztó részére.

 megnyitás word

BBT/2662/2015

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Extreme Digital Zrt. (1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.,) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fogyasztó Philips 42PFH6309/88 3D SMART Ambilight LED típusú televíziókészülékét díjmentesen javítsa meg, vagy cserélje ki, amennyiben ez nem lehetséges, úgy térítse vissza fogyasztó részére a készülék vételárát, a 129.900.- Ft-ot, azaz a százhuszonkilencezer-kilencszáz forintot.

 

megnyitás word

 

BBT/3420/2015

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Dórika 2009 Kft. (6400 Kiskunhalas, Tábor u. 25.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen vissza 20.000.-Ft-ot, azaz húszezer forintot fogyasztó részére.


 

megnyitás word

BBT/3849/2015

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Piknik Wellness és Konferencia Hotel (8600 Siófok, Honvéd u. 73.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül utaljon vissza 108.400 (Egyszáznyolcezer-négyszáz) Ft-ot a fogyasztó XXXXXXXXXXXXXXX számú SZÉP kártyájához tartozó, az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. által vezetett szálláshely alszámlára.megnyitás word

BBT/3594/2015

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Cliche-pro Kft. (1139 Budapest, Hajdú u. 42-44. fsz. 5/A.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül cserélje ki a fogyasztó által kifogásolt NIKE_PK_Rosherun_Berry_677243-004_US:9 lábbelit, vagy ha a kicserélést nem vállalja illetve e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, térítse vissza a lábbeli 37.990,- (harminchézezer-kilencszázkilencven) Ft vételárát valamint az Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szakvéleményének igazolt költségét.


 

megnyitás word

BBT/3942/2015

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Elektromágus Kft. (1223 Budapest Nagytétényi út 190. B. épé. I/2.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a gáztűzhely javítását végezze el a fogyasztó részére.


 

megnyitás word

BBT/0262/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Vero –Centrum Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 5. 6. lh. IV. em.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásbeli ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen vissza fogyasztó részére 400.000.- Ft vételárat.

megnyitás word

BBT/4186/2015


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül javítsa ki a fogyasztó által 2014.12.05. napján vásárolt Sony Xperia Aqua NFC Handset készüléket.

 

megnyitás word

 


 


  

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
   
   
   
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2016 1 2
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2015 1 2 3
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2014 1 2 3 4
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2013 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2012 1 2 3 4 5    
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2011 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2010 1 2